Právny

Právny

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

 1. Správcom osobných údajov je majiteľ stránok INSTYLIO: Carzuu Sp. z o.o. z so sídlom vo Varšave (02-681), Al. Wyścigowej 14/458, Poľsko, DIČ: 9512301146, IČ: 142231360, č. zápisu do KRS: 346717
 2. Správca nepredáva ani nesprístupňuje tretím osobám osobné alebo kontaktné údaje užívateľov bez ich vyjadreného súhlasu.
 3. Osobné údaje môžu byť využité na marketingové účely iba so súhlasom užívateľa.
 4. Vykonanie nákupu v INSTYLIO a zároveň registrácia užívateľa v obchode sa spája s vyjadrením súhlasu so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zb. z. z r. 2002 č. 101, pol. 926 s neskor. zm.). Tieto údaje slúžia na realizáciu objednávok vrátane vystavenia faktúry a odoslania výrobkov. V súvislosti s tým má správca právo sprístupniť zhromaždené údaje svojim obchodným partnerom iba, pokiaľ to má za účel realizáciu objednávky.
 5. Súbory cookies tvoria informatické dáta, predovšetkým textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení užívateľa stránok a sú určené na používanie webových stránok. Cookies obvykle obsahujú názov webových stránok, z ktorých pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a ich priradené dáta (také ako sú napr. čísla relácií).
 6. Subjektom, ktorý na koncovom zariadení užívateľa stránok umiestňuje súbory cookies a získava k nim prístup je:
 7. a) majiteľ stránok INSTYLIO Carzuu Sp. z o.o. z so sídlom vo Varšave (02-681), Al. Wyścigowa 14/458, Poľsko, DIČ: 9512301146, IČ: 142231360, č. zápisu do KRS: 346717;
 8. b) spolupracujúci servisnej/reklamnej firmy (pre tzv. "Cookies" externých subjektov).
 9. Súbory cookies sú využívané za účelom:
 10. a) prispôsobenia obsahu webových stránok preferenciám užívateľa a optimalizácie využívania webových stránok; tieto súbory predovšetkým umožňujú rozpoznať zariadenie užívateľa stránok a zobraziť ich podobu prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;
 11. b) tvorby štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia služby využívajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
 12. c) udržania relácie užívateľa služby a zaistenie činnosti všetkých funkcií služby, predovšetkým prihlasovania, panelu zákazníka, košíka, skrýše, naposledy prezeraných;
 13. d) poskytovania reklamného obsahu užívateľovi prispôsobenejšieho jeho záujmom;
 14. e) realizácie objednávok a činnosti funkcie košík.
 15. f) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
 16. V rámci webových stránok sa používajú tri základné druhy súborov cookies: "dočasné" (session cookies), "stále" (persistent cookies) a "vonkajších subjektov" (third parties cookies). "Dočasné" cookies sú súbory, ktoré sa na koncovom zariadení užívateľa ukladajú do okamžiku odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia programu (webového prehliadača). "Stále" súbory cookies sa ukladajú na koncovom zariadení užívateľa po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamžiku ich vymazania užívateľom. "Cookies" vonkajších subjektov (ang. third parties cookies) sú súbory pochádzajúce napr. z reklamných serverov, serverov firiem a dodávateľov služieb (napr. máp umiestnených na stránkach, sociálnych pluginov apod.) spolupracujúcich s majiteľom webových stránok. Tieto súbory umožňujú prispôsobiť reklamy preferenciám a návykom ich užívateľov. Umožňujú tiež zhodnotiť efektivitu reklamných aktivít (napr. vďaka počítaniu, koľko osôb kliklo na danú reklamu a prešlo na webové stránky zadávateľa reklamy). Informácie obsiahnuté v "cookies" vonkajších subjektov spravuje daný vonkajší subjekt, ktorý ich vytvoril, v súlade so svojimi zásadami ochrany súkromných údajov.
 17. V rámci webových stránok sa používajú nasledujúce druhy súborov cookies:
 18. a) "nevyhnutné" súbory cookies, umožňujúce používať služby dostupné v rámci servisu, napr. overovacie súbory cookies využívané pre služby vyžadujúce overenie v rámci webových stránok alebo súbory cookies slúžiace na udržovanie relácie užívateľa;
 19. b) "výkonnostné" súbory cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok služby;
 20. c) "funkčné" súbory cookies, umožňujúce "zapamätanie" užívateľom zvolených nastavení a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. v rozsahu zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého užívateľ pochádza, veľkosti písma, vzhľadu webových stránok apod.;
 21. d) "reklamné" súbory cookies, umožňujúce poskytovať užívateľom reklamný obsah prispôsobenejší ich záujmom.
 22. Administrator usługi wykorzystuje cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
 23. a) Zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 24. b) Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisach Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] oraz Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 25. c) Popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych w serwisach plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], Instagram [administrator cookies: Facebook, Inc. z siedzibą w USA], Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA].
 26. d) Reklamowych za pośrednictwem systemów Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] oraz SC 2PERFORMANT NETWORK SA z siedzibą w Rumunii.
 27. V mnohých prípadoch má software slúžiaci na prezeranie webových stránok (internetový prehliadač) prednastavené ukladanie súborov cookies na koncovom zariadení užívateľa. Užívatelia služby môžu navyše kedykoľvek vykonať zmenu nastavenia týkajúceho sa súborov cookies. Tieto nastavenia môžu byť zmenené predovšetkým tak, aby zablokovali automatickú podporu súborov cookies v nastavení internetového prehliadača alebo aby zakaždým informovali o ich umiestnení na zariadení užívateľa stránok. Detailné informácie o možnostiach a spôsoboch podpory súbory cookies sú dostupné v nastavení softwaru (internetového prehliadača).
 28. Operátor služby informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach služby.
 29. Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení užívateľa môžu byť využité tiež zadávateľom reklamy a partnermi spolupracujúcimi s operátorom služby.
 30. Viac informácií o súboroch cookies je dostupných v oddiele "Nápoveda" v menu internetového prehliadača.

Verzia 2.0 (Warszawa, 25. 5. 2018)

Vitajte INSTYLIO

Sme tu krátko, ale zostaneme dlho. Chceme sa stať najlepším internetovým obchodom v Poľsku, Európe a na svete. Už dnes disponujeme v sortimente viac než 6000 modelov topánok, tričiek, mikín, búnd a nohavíc. Nakupujúci má u nás istotu, že dostane 100% pôvodný tovar pochádzajúci od najlepších svetových výrobcov, takých, ako sú Nike, Adidas, Puma, Reebok, Lacoste, Converse a mnoho ďalších. Vaša spokojnosť je pre nás najdôležitejšia!