Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Carzuu Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 14/458
02-681 Warszawa
Poľsko
NIP: 9512301146, REGON: 142231360,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr: 346717,
GIODO: 132272