Právny

Právny

PRAVIDLA

 1. Obchod INSTYLIO je prevádzkovaný firmou:

  Carzuu Sp. z o.o.
  Al. Wyścigowa 14/458
  02-681 Varšava
  DIČ: 9512301146, IČ: 142231360,
  č. zápisu do KRS: 346717, GIODO: 132272

  ďalej ako "predávajúci".

 2. Kupujúcim môže byť plnoletá fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ďalej ako "zákazník".
 3. Objednávky možno podávať 24 hodín denne.
 4. K uzatvoreniu zmluvy dochádza v okamžiku, kedy zákazník podá objednávku. Realizácia objednávok na dobierku prebieha okamžite a u objednávok platených prevodom alebo prostredníctvom systému elektronických platieb po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 5. Zakúpený tovar sa odosiela dopravcom zvoleným zákazníkom na adresu, ktorú uviedol v objednávacom formulári. Faktúra za predaj je zasielaná na uvedený email zákazníka vo formáte PDF alebo HTML. Predávajúci si vyhradzuje možnosť sprístupniť faktúru tiež v paneli zákazníka.
 6. Predávajúci má po dva roky od dátumu nákupu zodpovednosť v prípade rozporu tovaru so zmluvou v súlade s čl. 10 zákona o špeciálnych podmienkach spotrebiteľského predaja z 27. júla 2002 a ostatnými právnymi predpismi.
 7. V prípade rozporu tovaru so zmluvou je nutné zaslať list popisujúci rozpor a očakávanie týkajúce sa doterajšieho spôsobu realizácie záväzku na adresu predávajúceho.
 8. Počas desiatich dní od prevzatia objednaného tovaru má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia príčiny podľa všeobecných zásad plynúcich z predpisov týkajúcich sa uzatvárania zmlúv na diaľku. Predávajúci môže predĺžiť obdobie na vrátenie objednaného tovaru o ktorom bude informovať na stránkach obchodu.
 9. Všetky ceny uvádzané predávajúcim sú vyjadrené v poľskej mene a jedná sa o ceny brutto (obsahujú DPH). Ceny tovarov neobsahujú náklady na dopravu, ktoré sú stanovené v cenníku dodania.
 10. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 29.08.1997 (Zb. z. č. 133, pol. 883) a zákonom o poskytovaní služieb elektronickou cestou (Zb. z. č. 144, pol. 1204). Zákazník poskytuje udaním svojich osobných údajov pri podávaní objednávky súhlas s ich spracovaním predávajúcim za účelom realizácie podanej objednávky. Zákazník má kedykoľvek možnosť nahliadnuť, opraviť, aktualizovať a mazať svoje osobné údaje.
 11. Žiadne z ustanovení týchto podmienok nemá za cieľ narušiť práva zákazníka. Tiež takto nemôžu byť interpretované, pretože v prípade rozporu akejkoľvek časti obchodných podmienok s právom, predávajúci deklaruje bezpodmienečné podriadenie sa a dodržovanie tohto práva miesto spochybneného predpisu podmienok.
 12. O zmenách podmienok a ich rozsahu budú registrovaní zákazníci informovaní elektronickou cestou (na email uvedený pri registrácii alebo objednávke). Upozornenie bude odoslané najmenej 30 dní pred tým, než vstúpia do platnosti nové obchodné podmienky. Zmeny budú zavádzané za účelom prispôsobenia podmienok platnému právnemu stavu.
 13. Aktuálna verzia obchodných podmienok je pre zákazníka vždy dostupná v záložke obchodné podmienky. Počas realizácie objednávky a po celé obdobie popredajnej starostlivosti o zákazníka platia obchodné podmienky, ktoré odsúhlasil pri podávaní objednávky. S výnimkou situácie, kedy ich zákazník uzná za pre seba menej výhodné než aktuálne a informuje predajcu o tom, že si ako záväzné vybral tie aktuálne,
 14. Predávajúci zaisťuje zákazníkovi správnosť fungovania eshopu v nasledujúcich prehliadačoch: IE verzia 9 alebo novšia, FireFox verzia 22 alebo novšia, Chrome verzia 28 alebo novšia, Safari 6 alebo novšia s nainštalovanými najnovšími verziami JAVA a FLASH a so spustenou podporou cookies, na displejoch s rozlíšením na úrovni nad 1024 px. Používanie softwaru tretích firiem, ktorý má vplyv na fungovanie a funkčnosť prehliadačov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari môže mať vplyv na správne zobrazenie obchodu, preto je za účelom dosiahnutia plnej funkčnosti obchodu INSTYLIO všetky vypnite.
 15. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa uplatňujú príslušné platné právne predpisy. Sporné otázky budú riešené miestne a vecne príslušným súdom.
 16. V jednej objednávke možno využiť iba jeden zľavový kupón, zľavové kupóny nemožno kombinovať s inými kupónmi ani inými akciami a zľavami. Zľava sa vypočítava zo základných maloobchodných cien. Minimálna cena výrobku po zľave nemôže byť nižšia než 0,01 EUR.
 17. RODO/GDPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający (Carzuu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 14/458, NIP: 9512301146, REGON: 142231360,nr wpisu do KRS: 346717, kontakt: https://instylio.sk/kontakt/).
 19. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe pochodzą od klientów, a ich przekazanie jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie zawarta umowa kupna sprzedaży. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu zamówienia.
 20. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia, tj. firmom kurierskim oraz podmiotom za pośrednictwem których następuje rozliczenie i zabezpieczenie transakcji płatności. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.
 21. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych (w tym wykorzystywanych przez Spółkę plików Cookies) zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://instylio.sk/pravny/sukromie/
 22. Ze względu na politykę rabatową dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, nie którszy jednak niż wymagane przez prawo podatkowe 6 lat.
 23. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo to może zrealizować przez kontakt z Administratorem m.in. przez wysłanie wiadomości na stronie kontakt. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 24. Jeśli Klient wyraził odrębną zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną bezpłatnego dostarczanie newsletterów lub wiadomości SMS, uzyskany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu są wykorzystywane w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
 25. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem postanowień art. 28 RODO.

Verzia 2.5 (Varšava, 2018-05-25)

Vitajte INSTYLIO

Sme tu krátko, ale zostaneme dlho. Chceme sa stať najlepším internetovým obchodom v Poľsku, Európe a na svete. Už dnes disponujeme v sortimente viac než 6000 modelov topánok, tričiek, mikín, búnd a nohavíc. Nakupujúci má u nás istotu, že dostane 100% pôvodný tovar pochádzajúci od najlepších svetových výrobcov, takých, ako sú Nike, Adidas, Puma, Reebok, Lacoste, Converse a mnoho ďalších. Vaša spokojnosť je pre nás najdôležitejšia!